AČR Dětem a mládeži 2006

Land-Rover RCH BRDM-2 RCH Tatra 815 8x8 VVN Ukázka posádkového velitelství AČR
Praktická ukázka "MUSADO" BVP-2 Mi-171Š OT-64 Ambulance
První den akce je za nimi T-72M4CZ