Light Tank M5

tech. údaje: Light Tank M5 a M5A1
původ: USA
typ: lehký tank
OSTATNÍ TTD
VÝVOJ:
Na podzim roku 1941 předložila firma Cadillac "Americké Výzbrojní Správě" ("US Department Ordnance") návrh na úpravu stroje Light Tank M3, který by byl vybaven dvojicí motorů Cadillac. Původní radiální motory, které používaly tanky M3, byly totiž potřeba především v leteckém průmyslu a tak jich byl poměrně nedostatek. Modifikace také měla zahrnovat instalaci převodovek "Hydramatic" používaných v té době především v osobních automobilech. Ještě ve stejném roce byl návrh přijat a takto upravený tank M3 pak dostal prototypové označení M3E3. Následovaly zkušební testy, zahrnující například i 800 km dlouhu jízdu mezi městy Detroit a Aberdeen, po kterých byl v únoru roku 1942 nový stroj přijat do šlužby pod názvem "Light Tank M4" ("Lehký Tank M4"). Vzhledem k výrobě středního tanku "M4 Sherman" však později došlo k přeznačení na "Light Tank M5" ("Lehký Tank M5"), aby později zbytečně nedocházelo k vzájemné záměně.

TECHNICKÉ PARAMETRY M5:
Konstrukce trupu tanku M5 byla celosvařovaná, s malým vyvýšením na zádi kde byla umístěna dvojice motorů Cadillac. Narozdíl od typu M3 je čelní část plochá s dvěma průzory pro řidiče a jeho asistenta. Přímo před věží, na horní straně přední části korby, se pak nacházela dvojice vystupních poklopů. Boční strany trupu jsou svislé a spolu s výstupkem na zádi jsou největším odlišovacím znakem od tanku M3A3, jehož konstrukce trupu je velmi podobná. Věž byla stejná jako u tanku M3A1 - tedy svařovaná, hydraulicky ovládaná, bez velitelské kopule. Podvozek se na každé straně sestával ze čtyř pojezdových kol, hnacího a napínacího kola a tří kladek podpírajících horní část pásu.
Tank poháněla dvojice benzinových motorů Caddilac Série 42, každý s vlastním převodovým ústrojím. Celkový výkon byl 220 koňských sil. Na silnici tank dosahoval maximální rychlosti 58 km/h a dojezd činil kolem 160 km.
Jako primární výzbroj tanku sloužil jeden 37mm kanon M6, s kterým byl spřažen jeden .30cal kulomet M1919A5. Obě dvě zbraně se nacházely ve věži, na jejíž zadní části se nacházela protiletadlová lafeta pro .30cal kulomet M1919A4. Další .30cal kulomet M1919A5 se pak nacházel v kulovité lafetě na pravé straně čelní části trupu.

HISTORIE:
Sériová produkce lehkého tanku M5 začala na jaře roku 1942 a na konci března byl pak dodán první sériový kus. Jejich první bojové nasazení proběhlo koncem roku 1942 v Severní Africe, kde spolu se staršímy tanky série M3 tvořily převážnou část amerických obrněných jednotek. Na předních bojových liniích se M5 udržely až do bitvy o "Kasserinský průsmyk" v únoru 1943, kde spojenci utrpěli těžkou porážku a po které byly zreorganizovány obrněné jednotky. Od té doby pak Stuarty sloužily především v průzkumných jednotkách. Na přelomu let 1944 a 1945 pak byla velká část nahrazena modernějším typem M24 Chafee". Kromě USA měla během války M5 ve své výzbroji především Velká Británie, kde sloužily pod označením "Stuart VI". Dále sloužily například v jednotkách Belgie, Francie, Kanady, nebo také v Čínské Republice, kam byly dodány v roce 1943.
Několik kusů v roce 1943 k testům obdržel také Sovětský Svaz, jenž měl již ve své výzbroji starší stroje M3. Stejně jako v jejich případě však ani s tanky M5 nebyla "Rudá Armáda" dostatečně spokojena a následnou nabídku na jejich dodávku pak odmítla.
Po válce tanky série M5 sehrály důležitou roli například v "První Kašmírské Válce" v roce 1947 mezi Indií a Pakistánem. Během 60. a 70. let použila tyto lekhé tanky také portugalská armáda ve válce v Angole. V mnoha jihoamerických zemích byly Stuarty ve službě dokonce ještě v 90. letech, poslední v roce 1996 v Mexiku.
Celkem bylo od roku 1942 vyrobeno přes 9000 kusů lehkého tanku M5 a všech jeho variant.

VARIANTY M5:

M5 / "Stuart VI" - Původní tank podrobněji popsaný v článku. Celkem bylo v roce 1942 vyrobeno 2074 kusů. Další dva kusy byly modifikovány z jiných typů. Ještě ve stejném roce kdy produkce začala, byla v prosinci výroba také ukončena ve prospěch modifikace M5A1.
M5A1 / "Stuart VI" - Tato modifikace zahrnovala instalaci nové věže, jejíž desing byl podobný té u tanku M3A3. Věž byla o něco prodloužena, zadní část zaujímá výběžek pro radiové vybavení s odnímatelným pancéřovým plátem, který v případě potřeby umožňuje snadné vyjmutí 37mm kanonu. Na zadní straně tohoto "vyboulení" se pak nachází radiová anténa. Protiletadlová lafeta pro .30cal kulomet M1919A4 se přemístila ze zadní strany veže na její pravou stranu. Na později vyrobených kusech se pak kolem této lafety nacházel trojúhelníkovitý pancéřový štít. Původní pistolové střílny na obou stranách věže byly také překonstruovány a u pozdějších modelů se pak už vůbec nevyskytovaly. Za sedadlem asistenta řidiče se pak v trupu nacházel únikový poklop. Byly také zvětšeny poklopy obou řidičů na horní straně přední části korby.
M5A1 byl přijat do služby v září roku 1942 a první kus byl dodán koncem listopadu stejného roku. Celkem bylo vyrobeno 6810 kusů a dalších 775 bylo modifikováno z jiných typů, především z původního tanku M5. Výroba byla ukončena v červnu roku 1944.
75mm Howitzer Motor Carriage M8 - Modifikace na samohybné dělo. Na podvozek tanku M5 byla instalována nová otevřená věž se 75mm houfnicí a jedním .50cal kulometem M2HB. Na zadní část trupu pak byl namontován tažný hák, takže vozidlo mohlo za sebou táhnout přívěs s municí. Tyto stroje byly používány především jako palebná podpora pro průzkumná družstva. Celkem bylo od září 1942 do ledna 1944 vyrobeno 1778 kusů.
75mm Howitzer Motor Carriage M8A1 - Varianta stroje M8 HMC postavená na podvozku tanku M5A1.
T82 Howitzer Motor Carriage - Úprava na samohybné dělo. Vozidlo mělo být vyzbrojeno 75mm houfnicí nesenou na podvozku tpyu M5A1. Projekt byl v roce 1945 zrušen.
T27 / T27E1 81mm Mortar Motor Carriage - Modifikace stroje M5A1. Původní věž měla být nahrazena nástavbou s 81mm minometem a .50cal kulometem M2HB. Projekt byl v dubnu roku 1944 zrušen.
T29 4.2in Mortar Motor Carriage - Desing podobný modifikaci T27. Vozidlo mělo být vyzbrojeno 107mm minometem. Projekt byl zrušen.
T81 Chemical Mortar Motor Carriage - Projekt minometné modifikace postavené na podvozku tanku M5A1. Vozidlo mělo být vyzbrojeno 107mm minometem umožňujícím střílet chemické střely.
T65 Gun Motor Carriage - Protiletadlová varianta. Stroj byl postaven na prodlouženém podvozku tanku M5A1. Byl vyzbrojen 40mm protiletadlovým kanonem Bofors. Vozidlo nikdy nebylo posláno do sériové produkce, vedlo však k vývoji a následné výrobě modifikace tanku M24 Chafee - "M19 Gun Motor Carriage".
T85 Gun Motor Carriage - Protiletadlová varianta postavená rovněž na podvozku tanku M5A1. Byla však vyzbrojena čtveřicí 20mm kanonů Oerlikon.
M5 Command Tank - Uprava na velitelské vozidlo. Původní věž byla odstraněna a nahrazena malou nástavbou s .50cal kulometem.
T8 Reconnaissance Vehicle - Varianta průzkumného vozidla. Věž nahradila lafeta pro jeden .50cal kulomet.
M5 Dozer - Varianta s radlicí. U většiny tanků byly i odstraněny věže.
T39 Rocket Launcher - Modifikace s odpalovačem raket T39 s dvaceti 7.2" raketami umístěným na vrcholku věže. Nikdy nedošlo k produkci.
M5A1 s plamenometem E7-7 - Plamenometná úprava tanku M5A1 s plamenometem E7-7 instalovaným namísto původního 37mm kanonu.
M5A1 s plamenometem E9-9 - Plamenometná úprava tanku M5A1 s plamenometem E9-9. Stroj byl postaven na základě britského typu "Crocodile". Vyroben pouze prototyp.
M5A1 s plamenometem E8 - Plamenometná úprava tanku M5A1. Věž byla nahrazena krabicovou nástavbou s malou věžičkou ve které byl plamenomet E8. Vyroben byl rovněž jen prototyp.


zdroj: www.wikipedia.org, http://afvdb.50megs.com, www.wwiivehicles.com
Light Tank M5Belgický M5A1T65 se 40mm protiletadlovým kanonem Bofors