Slovník vojenských zkratek

zkratka: anglický název: český popis:
AA Anti-Aircraft Protiletadlový
AAF Army Air Force Armádní letectvo
AAM Air-to-Air Missile Řízená střela vzduch-vzduch.
AAV Amphibious Assault Vehicle Obojživelné útočné vozidlo
ABCCC Airborne Battlefield Command and Control Center Letadlové středisko velení a řízení bojových operací.
ABS Amphibious Bridging System Obojživelný mostní systém
ACC Air Combat Command Velitelství vzdušných bojových operací.
ACP Advanced Command Post Předsunuté velitelské stanoviště.
ACR Army of the Czech Republic Armáda České Republiky.
ACV Armoured Command Vehicle Obrněné velitelské vozidlo
ADA Air Defense Artillery Protiletadlové dělostřelectvo.
AEW Airborne Early Warning Letecký systém včasné výstrahy.
AFCOS Air Force Special Operations Command Velitelství pro zvláštní operace letectva.
AFCS Automatic Fire control System Automatický systém řízení palby.
AFRC Air Force Reserve Command Velitelství leteckých záloh.
AFRES Air Force REServe Letecké zálohy.
AFV Armoured Fighting Vehicle Obrněné bojové vozidlo
AGM Air-to-Ground Missile Řízená střela vzduch-země.
ALCM Air-Launched Cruise Missile Střela s plochou dráhou letu vypuštěná z letounu.
AMC Air Mobility Command Velitelství letecké přepravy.
AMC Armoured Mortar Carrier Obrněné minometné vozidlo
AMRAAM Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile Pokročilá řízená střela vzduch-vzduch středního doletu.
AMV Armoured Maintenance Vehicle Obrněné vozidlo údržby
AMV Armoured Modular Vehicle Obrněné modulární vozidlo
APACHE Arme Propulsée A Charges Ejectables Řízená střela s kontejnerovou municí.
APC Armoured Personel Carrier Obrněný transportér
APE Armor-Piercing Explosive Průbojná trhavá střela
APHE Armour Piercing High Explosive Průbojná tříštivo-trhavá střela
APT Armor-Piercing Tracer Průbojná trasovací munice
APU Auxiliary Power Unit Pomocná energetická jednotka.
APV Armoured Patrol Vehicle Obrněné hlídkové vozidlo
ARM Anti-Radiation Missile Protiradarová řízená střela.
ARV Armored Recovery Vehicle Obrněné vyprošťovací vozidlo
ARV Ammunition Resupply Vehicle Muniční zásobovací vozidlo
ASARS Advanced Synthetic Aperture Radar System Pokročilý radarový systém s elektronickým vytvářením obrazu cíle z několika navazujících měření.
AShM Anti-Ship Missile Protilodní řízená střela.
ASM Air-to-Surface Missile Řízená střela vzduch-povrch (pozemní a hladinoví cíle).
ASMP Air-Sol Moyenne Portée Řízená střela vzduch-země středního doletu.
ASRAAM Advanced Short-Range Air-to-Air Missile Pokročilá řízená střela vzduch-vzduch krátkého dosahu.
ASV/AsuV Anti Surface Vessel radar Radiolokátor pro zjišťování hladinových vozidel.
ASW Anti-Submarine Warfare Protiponorkový boj.
ATGL Antitank Grenade Launcher Protitankový vrhač granátů
ATGM Anti-Tank Guided Missile Protitanková řízená střela.
ATM Anti-Tank Missile Protitanková řízená střela.
AWACS Airborne Warning And Control System Letadlový systém včasné výstrahy a navedení na cíl.
BVR Beyond Visual Range Mimo dohled.
CAF Canadian Armed Forces Kanadské ozbrojené síly.
CAG Commander, Carrier Air Wing Velitel, letecké křídlo na letadlové lodi.
CAP Command Air Patrol Bojové letecké hlídkování.
CAS Close Air Support Přímá letecká podpora.
CASEVAC CASualty EVACuation Evakuace raněných.
CBU Cluster Bomb Unit Kontejnerová puma.
CEM Combined Effects Munition Munice se sdruženými účinky.
COIN Counter-Insurgency Protipovstalecký.
COMINT COMmunication INTelligence Získávání informací z komunikačních systémů / odposlech.
CTOL Conventional Take-Off and Landing Běžný start a přistání.
DLIR Downward-Looking Infra-Red Infračervený senzor pro spodní polosféru.
ECCM Electronic Counter-Counter Measures Obrana proti radioelektronickým protiopatřením.
ECM Electronic Counter Measures Radioelektronickým protiopatření.
ECR Electronic Combat Reconnaissance Ektronický bojový průzkum.
EFIS Electronic Flight Instrumentation System Letová zobrazovací soustava.
Elint Electronic intelligence Elektronické zpravodajství.
ESM Electronic Surveillance Measures Radioelektronická zabezpečovací opatření, systémy radioelektronického průzkumu.
ESSS External Stores Support System Systém pro výběr a ovládání výzbroje.
EW Electronic Warfare Elektronický boj.
FAA Fleet Air Arm Námořní letectvo.
FAC Forward Air Control Předsunuté řízení vojenských operací.
FBW Fly-By-Wire Elektroimpulzní řízení.
FCS Flight Control System Řídící letová soustava.
FCS Future Combat System Bojový systém budoucnosti.
FLIR Forward-Looking Infra-Red Infračervený senzor pro sledování přední polosféry.
FMRAAM Future Medium-Range Air-to-Air Missile Řízená střela vzduch-vzduch středního doletu budoucnosti.
FMS Flight Management System Systém optimalizace letu.
FOAS Follow-On airaid Následný letecký úder.
GPS Global Positioning System Systém družicové navigace.
HARM High-speed Anti-Radiation Missile Protiradarová řízená střela s vysokou rychlostí.
HDD Head-Down Display Displej na palubní desce.
HDU Hose-Drum Unit Naviják hadice.
HEAT High Explosive Anti-Tank Vysoce explozivní protitanková střela.
HMMWV High-Mobility Multi-purpose Wheeled Vehicle Vysoce pohyblivé víceúčelové kolové vozidlo.
HUD Head-Up Display Průhledový displej.
IDF Israel Defence Forces Izraelské obranné síly.
IFR In-Flight Refuelling Doplňování paliva za letu.
IFV Infantry Fighting Vehicle Bojové vozidlo pěchoty.
IIR Imagin Infra-Red Infračervené zobrazení.
INA Inertial Navigation and Attack System Inerciální navigační a zbraňový systém.
INS Inertial Navigation System Inerciální navigační systém.
IOC Initial Operating Capability Počáteční operační schopnosti.
IR Infra-Red Infračervený.
IRADS Infra-Red Acquisition and Desugnation System Infračerevný vyhledávací a značkovací systém.
IRST Infra-Red Search and Track Infračerevný vyhledávací a naváděcí systém.
ISAR Imagin Synthetic Aperture Radar Radiolokátor s elektronickým vytvářením obrazu cíle z několika navazujících měření.
J-STARS Joint Surveillnce Target System Společný průzkumný, palebný, radionavigační systém.
JASSM Joint Air-to-Surface Stand-off Missile Společná střela s plochou dráhou letu a sníženou zjistitelností.
JDAM Joint Direct Attack Munition Společná zbraň přímého útoku.
JSF Joint Strike Fighter Společný úderný stíhač.
JSOWF Joint Stand-Off Weapon Společná kluzáková puma typu vzduch-země.
JTIDS Joint Tactial Information System Společný systém předávání taktický informací.
LAMPS Light Airborne Multi-Purpose System Lehký víceúčelový letadlový systém.
LANTRIN Low-Altitude Navigation and Targeting by Infra-Red at Night Infrčervený navigační a zaměřovací systém pro noční lety v malých výškách.
LAV Light Armoured Vehicle Lehké obrněné vozidlo.
LERX Leading-Edge Root eXtension Protažená náběžná hrana kořene křídla.
LGB Laser-Guided Bomb laserem naváděná puma.
LOCAAS LOw-Cost Anti-Armour Submunition Levná protipancéřová submunice.
MBT Main Battle Tank Hlavní bojový tank.
MFD Multi-Function Display Multifunkční displej.
MFI Mnogafunkcionalnyj Frontovoj Istrebitěl Víceúčelový taktický stíhač.
MSIP Multinational-Staged Improvement Program Mezinárodní dlouhodobý program zdokonalování zbraňových a přístrojových systémů NATO.
MTOW Maximum Take-Off Maximální vzletová hmotnost.
NATO North Atlantic Treaty Organisation Severoatlantická aliance.
NBC Nuclear Biological Chemical Nukleární, biologický, chemický.
NVG Night Vision Googles Brýle pro noční vidění.
OCU Operation Conversion Unit Operační přeškolovací jednotka.
OCU Operation Conversion Unit Zlepšení operační schopnosti.
OTH Over The Horizont Za horizontem.
PGM Precision-Guided Munition Přesně naváděná munice.
PLA People's Liberation Army Lidová osvobozenecká armáda.
PLSS Precision Location System Úderný systém s velkou přesností navedení.
PVO Protivozdušnaja Oborona Protivzdušná obrana.
RAF Royal Air Force Královské letectvo (letectvo Velké Británie).
RAM Radar Absorbent Material Materiál pohlcujicí radarové signály.
RHAW Radar Homing and Warning Radarové navádění a výstraha.
RPG Rocket Propelled Grenade Reaktivní protitankový granát.
RS Reconnaissance Squadron Průzkumná letka.
RWR Rarad Warning Receiver Přijímač výstražného systému radarového ozáření.
SAC Strategic Air Command Velitelství strategického letectva.
SAM Surface-to-Air Řízená střela povrch-vzduch.
SAR Search And Rescue Pátrání a záchrana.
SARH Semi-Active Radar Homing Poloaktivní radarové navádění.
SATCOM SATellite COMmunications Družicová komunikace.
SEAD Suppresion of Enemy Air Defences Umlčení prostředků nepřátelské protivzdušné obrany.
SFW Senzor-Fuzed Weapon Protizemní puma se senzorovými roznětkami.
Sigint Signals intelligence Radiový průzkum.
SLAM Stand-off Land Attack Missile Protizemní řízená střela vypouštěná mimo dosah obrany nepřítele.
SLAR Side-Looking Airborne Radar Palubní radar s bočním snímáním.
SOA Special Operations Aviation Letectvo určené pro přepravu jednotek zvláštních operací.
SOM Stand-Off Munition Střely dlouhého doletu a klouzavé pumy odpalované nebo vypouštěné mimo dosah nepřátelské obrany.
SRAM Short-Range Attack Missile Řízená střela krátkého doletu pro vzdušný boj.
SSN Nuclear Attack Submarine Jaderná útočná ponorka.
STO Short Take-Off Krátký vzlet.
STOL Short Take-Off and Landing Krátký vzlet a přistání.
STOVL Short Take-Off and Vertical Landing Krátký vzlet a vertikální přistání.
TAC Tactical Air Command Velitelství taktického letectva.
TARPS Tactical Airborne Reconnaissance Podded System Letecký taktický průzkumný kontejnerový systém.
TERPROM TERrain PROfile Matching Navádění podle profilu terénu.
TFR Terrain-Following Radar Radar pro sledování terénu.
TFW Tactical Fighter Wing Taktické stíhací křídlo.
TIALD Thermal Imagin Airborne Laser Designator Laserový značkovač s infračerveným zobrazením.
TINS Tactical Inertial Navigation System Taktický inerciální navigační systém.
TOW Tube-launched Optically-sighted Wire-guided Řízená střela vypoustěná z hlavně s optickým naváděním.
UAS Unmanned Aerial System Bezpilotní systém.
UAV Unmanned Aerial Vehicle Bezpilotní letoun.
UN United Nations Spojené národy.
USAF US Air Force Letecké síly USA.
USCG US Coast Guard Pobřežní stráž USA.
USMC US Marine Corps Námořní pěchota USA.
USN US Navy Námořnictvo USA.
USNR US Navy Reserv Námořní rezervy USA.
USSR Union of Soviet Socialist Republics Svaz sovětských socialistických republik.
VTO Vertical Take-Off Svislý start.
VVS Vojenno-vozdušnyje sily Vojenské vzdušné síly.
WVR Without Visual Contact Bez vizuálního kontaktu.zdroj: http://acronyms.thefreedictionary.com, David Donald: "Vojenská letadla"